Các sản phẩm họ ESSENTIAL là những sản phẩm chăm sóc căn bản cho da thường. Làm sạch da nhẹ nhàng nhưng toàn diện và chuẩn bị cho những bước chăm sóc da tiếp theo. Việc làm sạch da đúng cách là một trong những bước quan trọng nhất của việc chăm sóc da. Chỉ có làn da sạch hoàn hảo mới có thể tiếp nhận các sản phẩm chăm sóc da và các chất hoạt tính tiếp sau theo đó. Hơn nữa phương pháp làm sạch da cần giữ được sự cân bằng tự nhiên của da mà không bị xáo trộn và bảo tồn sau khi sử dụng các sản phẩm làm sạch và sản phẩm lột da nhẹ. Ngoài ra họ sản phẩm Essential còn cung cấp một khả năng kết hợp với các họ sản phẩm khác trong việc chăm sóc da hằng ngày.