Địa chỉ:

Công Ty TNHH Thương Mại Việt Can

226/26 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình

Điện thoại: +84 28 38422619

E-Mail: info@vietcan.com.vn

 Xin vui lòng ghi nhớ rằng chúng tôi không tư vấn các vấn đề về da qua địa chỉ mail hoặc số điện thoại này

Tất cả các câu hỏi về sản phẩm và liệu trình của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ đại lý trong nước của bạn mà là đại lý chính thức đại diện cho Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik. Chúng tôi đã cung cấp đầy đủ danh sách đại lý quốc tế..